Solberg Kommunikation AB

Uppdragsgivare:

Sandvik genom Solberg Kommunikation AB

 

 

Projekt:

Ide och textproduktion av årsredovisning,

hållbarhetsredovisning, koncernpresentation

och broschyr.