Årsredovisningar

Uppdragsgivare:

Solberg kommunikation AB


Projekt:

Idé, textproduktion och rådgivning vid framtagning av årsredovisningar, delårsrapporter, hållbarhetsredovisningar, presentationer, prospekt och annat finansiellt och strategiskt material för börsnoterade bolag och statliga bolag och myndigheter.Exempel på bolag:

Axis

Andra AP-fonden

Carnegie

Electrolux

Hemtex

Indutrade

NCC

Nobina

Rezidor

Sandvik

Sjätte AP-fonden

Sobi

Svensk Bilprovning

Swedbank

Systembolaget

TransAtlantic

VBG